Vriendendagen 2015

De Vereniging Vrienden van Twickel nodigt u uit voor de jaarlijkse Vriendendag 2015. Dit jaar gaat de reis naar Kasteel Anholt in Duitsland. De bus vertrekt van station Delden om 8.30 uur en rond 10.00 uur staat de koffie voor ons klaar. Om 11.00 uur...

de Vrienden van Twickel waren actief op het Bokdammerveld

Op de landelijke natuurwerkdag zaterdag 1 november 2014, deden we weer enthousiast mee met een 30-tal vrijwilligers , jong en oud, voor het behoud van de natuur op het landgoed Twickel. Dit jaar was het Bokdammerveld, een nat heideveld tussen Borne en...

232 vrienden op Kasteeldag 2014

Ook dit jaar boden wij in overleg met de Stichting Twickel op vrijdag 5 september 2014 onze leden weer de mogelijkheid om met introducee een bezoek te brengen aan het prachtige interieur van het kasteel Twickel. Hier werd net zoals in andere jaren...

Op de Fiets langs de molens van Twickel op 23 aug 2014

Net als in 2013 was er weer een korte fietstocht maar nu langs drie Twickeler molens met rondleiding. In twee groepen van 2 x 25 enthousiaste vrienden bezochten we  de Noordmolen in Ambt Delden, de Oelermolen in Oele en de houtzaagmolen bij...

Programma 2e helft 2014

Bestuur en activiteitencommissie informeren u weer graag over de komende activiteiten van de Vereniging Vrienden van Twickel. Achter elke activiteit staat de week genoemd waarin u de informatie en/of de aanmeldingsformulieren voor die activiteit...

Vriendendag 2014 naar Kleef en Hoog Elten

De vriendendagen op 11/12 april en 9/10 mei waren zeer succesvol. Ruim 200 vrienden hebben verspreid over 4 dagen deelgenomen. De rondleidingen waren zeer interessant en iedereen was enthousiast. Last but not least, de lunch in Kleef was heerlijk. We...

Programma 2014:

  woensdag 26 februari 2014: Voorjaarslezing  -Twickel  en het “Groen van Toen”-  door Dhr. H. Saaltink;   woensdag 12 maart 2014:  Jaarvergadering;   zaterdag 22 of 29 maart 2014: Natuurwerkochtend;   vrijdag  11 april 2014: Vriendendag...