Privacy verklaring

Het bestuur van de vereniging “Vrienden van Twickel” (VVT) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. VVT is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die haar leden, vrijwilligers en andere relaties aan haar verstrekken. In dit document leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe we ze gebruiken en beheren.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om invulling te kunnen geven aan de functies van onze vereniging beheren wij een aantal gegevens. Dat zijn gewone gegevens. Zij bestaan uit:

 • aanhef;
 • voor- en achternaam;
 • woonadres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betaal- en factureringsinformatie, zoals het IBAN-nummer

Wij verkrijgen deze gegevens doordat leden, vrijwilligers en andere relaties die aan ons doorgeven. Dit zijn altijd actief verstrekte gegevens via een webformulier, een mail, een brief of een telefoongesprek. Op onze website verzamelen wij geen gegevens, anders dan via de webformulieren. Wel worden gegevens bijgehouden voor statistische informatie omtrent het bezoekgedrag aan onze website. De VVT maakt geen gebruik van cookies.

 

Hoe verwerken wij gegevens en hoe veilig is dat?

De VVT vindt het belangrijk dat gegevens veilig worden opgeslagen. De gegevens worden daarom vastgelegd in een extern leden-administratie-systeem voor verenigingen, dat tevens een boekhoudpakket is. De gegevens worden opgeslagen op de server van gerenommeerde leveranciers waarmee de VVT separaat een verwerkersovereenkomst aangaat, waarin de veiligheid van de gegevens in de database en de benodigde back-ups is geregeld.

 

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om:

 • aan leden en relaties het Twickelblad te kunnen toesturen;
 • de ledenpas te kunnen aanmaken;
 • de contributienota te kunnen aanmaken;
 • de nieuwsbrief te kunnen verzenden;
 • uitnodigingen voor activiteiten te kunnen toesturen.

Tijdens activiteiten maken wij foto- en/of video-opnamen, om deze op onze website te presenteren en de bezoekers van de website te informeren over de activiteit. Wij gaan hierbij uit van een stilzwijgend goedkeuren van de betreffende persoon. Mocht om welke reden ook, deze persoon hiertegen bezwaar maken en dit verbieden, dan zal per direct de betreffende media waarop de persoon wordt weergegeven, worden verwijderd.

We bewaren persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na opzegging van het lidmaatschap verwijderen we direct de persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

De VVT gebruikt gegevens nooit voor commerciële doeleinden en verkoopt de gegevens ook niet. Gegevens worden verstrekt aan partijen waarmee we samenwerken, zoals de drukker en de provider van het administratiesysteem. Met deze partijen gaat VVT een separate verwerkersovereenkomst aan, waarin de privacy van de, voor hun noodzakelijke gegevens, wordt gewaarborgd.

 

Op de website van de VVT vindt u een aantal links naar andere websites. VVT is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kan het privacy-statement van de betreffende organisatie worden geraadpleegd.

 

Kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt de VVT vragen om inzage in de gegevens die zij van u beheert. Zo ook kunt u verzoeken om de gegevens te rectificeren of te wissen. Dit kunt u doen door een e-mail te versturen naar secretaris@vriendenvantwickel.nl of een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Vrienden van Twickel, Postbus 107, 7490 AC Delden.

 

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot de secretaris van de Vereniging Vrienden van Twickel via secretaris@vriendenvantwickel.nl

Delden, mei 2018

De privacyverklaring kan wijzigen. De laatste schriftelijke versie vindt u HIER.