Sinds 2021 geeft de Vereniging Vrienden van Twickel ieder kwartaal een tweetal wandelingen uit ten behoeve van haar leden. Het gaat om relatief korte wandelingen op het landgoed Twickel en zijn ontwikkeld door leden van ons bestuur. Leden van de VVT ontvingen tevens een mooie bewaarmap. De eerste 8 wandelingen kunt u in de loop van 2022 op deze website tegemoet zien. Inmiddels weten wij dat er aan dit soort korte wandelingen een behoefte is.

Periodiek zullen op deze pagina de wandelingen ter beschikking worden gesteld aan alle bezoekers van onze website. De wandelingen kunnen worden gedownload en geprint.

Wij wensen iedereen fijne wandelingen toe!

Kerkveldervoetpad

Onze wandeling voert gedeeltelijk over het Kerkveldervoetpad. Dit pad was een verbindingspad tussen Beckum en Delden. Over dit pad liep men vroeger naar de kerk in Delden. Onze route van 7 kilometer komt tevens over het Loninkvoetpad, de Torendijk en de Flierveldsweg. Onderweg ziet u diverse mooie Twickelboerderijen. De start van de route is bij…

Lees verder!

Burense Veld

Het heidegebied “Burense Veld” ligt ten zuiden van Borne, in de oksel van de A1/A35 en is eigendom van de Stichting Twickel. Het gebied is ongeveer 29 hectare groot en maakt deel uit van natuurmonument “Heideterreinen op Twickel”. Oorspronkelijk was Buren een buurtschap dat toebehoorde tot de gemeente Hengelo. In 2001 werd het deel van…

Lees verder!

Umfassungsweg

Op een overzicht van mogelijke wandelingen over Twickelgrond mag de Umfassungsweg niet ontbreken. De ‘Umfassungsweg’ is een met routepalen (UW) gemarkeerde wandelroute van circa 11 kilometer lang. De route dankt zijn naam aan de Duitse landschapsarchitect Petzold, die rond 1890 in opdracht van baron Van Heeckeren van Wassenaer veel heeft betekend voor het landgoed. Het…

Lees verder!

Noordmolenroute / Bokdammerveldroute

Het oudste ooit door Twickel aangekochte gebouw, de Noordmolen, is de kern van deze wandeling. De start is vanaf de landgoedwinkel en voert over de diverse bruggetjes in het Twickelerbos naar de Noordmolen. U kunt de route uitbreiden over het prachtige Bokdammerveld. Let wel op, in deze uitbreiding zit een pad dat verboden is voor…

Lees verder!

Vlonderpadroute

Deze tweede wandeling in onze serie is de Vlonderpadroute. Een prachtige wandeling langs de Twickelervaart, over het Vlonderpad in het Koematenveld. Weer terug langs het Hellecaterveld. Het Hellecaterveld is een spontaan ontstaan bos, dus zonder invloed van de mens. Vrienden van Twickel Vlonderpadroute

Lees verder!

Westerholt-Freulespoorroute

De eerste route die wij u aanbieden is de Westerholtroute. Een mooie route die loopt over de Deldener Esch en het Elbersbosch. Een route van 4,5 kilometer, die uit te breiden is naar 6 kilometer en dan Freulespoorroute heet. Veel wandelplezier! De Westerholtroute is een korte wandeling van 4,5 kilometer en loopt over de Deldeneresch onderlangs…

Lees verder!