Het heidegebied “Burense Veld” ligt ten zuiden van Borne, in de oksel van de A1/A35 en is eigendom van de Stichting Twickel. Het gebied is ongeveer 29 hectare groot en maakt deel uit van natuurmonument “Heideterreinen op Twickel”. Oorspronkelijk was Buren een buurtschap dat toebehoorde tot de gemeente Hengelo. In 2001 werd het deel van het buurtschap ten westen van de A1 door gemeentelijke herindeling aan de gemeente Hof van Twente toebedeeld. Buren is landelijk bekend als verkeersknooppunt. De laatste jaren is Buren ook bekend vanwege het feit dat er op particulier terrein, grenzend aan het Burense Veld en dus aan het Landgoed Twickel, twee zeer hoge windturbines dreigen te worden geplaatst. Mochten deze windturbines er komen, komen ze in het lichtgroene vlak op de kaart aan de Veldweg, net onder de A1.

Onze wandeling van 4,6 kilometer voert u  langs dit Burense Veld en door Groot- en Klein Buren. Download hieronder uw route.

https://vriendenvantwickel.nl/wp-content/uploads/2022/07/Vrienden-van-Twickel-Burenscheveld.pdf