Op naar 2014

Alle activiteiten van 2013 zijn achter de rug en we kijken terug op een succesvol jaar, zie de berichtgeving bij de  andere nieuws items. De vooruitzichten voor de rondweg, na de discussies over de financiële haalbaarheid en de alternatieven,  zien er ook goed uit. Hopelijk wordt het definitieve plan, waarover overeenstemming is bereikt binnen de stuurgroep van…