Alle activiteiten van 2013 zijn achter de rug en we kijken terug op een succesvol jaar, zie de berichtgeving bij de  andere nieuws items. De vooruitzichten voor de rondweg, na de discussies over de financiële haalbaarheid en de alternatieven,  zien er ook goed uit. Hopelijk wordt het definitieve plan, waarover overeenstemming is bereikt binnen de stuurgroep van het Pact van Twickel, deze maand goedgekeurd door GS van de Provincie Overijssel en kunnen de plannen in 2014/15 met elan worden uitgevoerd; met als gevolg dat de barrièrewerking significant zal verminderen.

Het programma 2014 vindt u elders op de website. Noteert U vast in uw agenda: 12 maart 2014, voor de algemene ledenvergadering in ‘t Hoogspel, aanvang 20.00 uur. Deze avond zal ook weer opgeluisterd worden door een presentatie van de heer Maurits van den Wall Bake, voorzitter van het college van regenten van de Stichting Twickel. Hij zal een terugblik geven op 2013, maar vooral ons bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen op het landgoed in de komende periode.

Wij wensen u  een heel voorspoedig 2014 toe,

Het Bestuur