Geachte leden van de Vereniging Vrienden van Twickel,

Inmiddels is het verenigingsjaar 2021 al weer hard op weg. Tot op heden maakten de beperkingen rondom het Coronavirus niet mogelijk u activiteiten aan te bieden. Langzaam hopen wij ons verenigingsleven toch weer inhoud te kunnen gaan geven en daarover leest u hieronder meer.

Algemene Leden Vergadering (ALV), 2 juni 2021, aanvang 19.30 uur.
Voor 2021 hebben we de ALV, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt aan haar leden gepland op 2 juni aanstaande. Daarbij volgen wij strikt de richtlijnen van de RIVM en de overheid. Volgens onze statuten moet de ALV plaats hebben vóór 1 mei 2021. Net als in 2020 is er sprake van een bijzondere situatie. Ook nu doen wij een beroep op artikel 8 lid 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, dat zegt dat een krachtens o.a. statuten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Immers uw bestuur kon en kan niet tegelijkertijd voldoen aan de maatregelen van de overheid en de statutaire regel rondom de ALV.

Toch hebben wij de ALV nu gepland voor 2 juni in het Parochiehuis te Delden. Zie de bijgaande agenda. Als bijlage treft u het verslag aan van de vergadering die op 4 november 2020 werd gehouden en het jaarverslag over 2020.
Onze hoop is er daarbij op gevestigd dat het dan weer mogelijk zal zijn met een groep bijeen te komen.
NB. Bovendien dragen wij er zorg voor dat de vergadering óók digitaal door u thuis kan worden gevolgd via een livestream en de ingelogde leden tevens kunnen stemmen. Daarmee gaat de ALV in ieder geval door.

Na afloop van het formele deel van de vergadering en een korte pauze volgt er een voordracht door de heer D. van Wassenaer, voorzitter van St. Twickel, en de heer E.J. Mooiweer, rentmeester van St. Twickel. Deze voordrachten zullen gaan over de recente en komende ontwikkelingen op het landgoed.

U kunt de volgende stukken die betrekking hebben op de ALV ook vinden op onze website op pagina Algemene Ledenvergadering – VVT (vriendenvantwickel.nl).

Klik voor de documenten volgende links:
Agenda ALV 2 juni 2021
Verslag ALV 4 november 2020
Jaarverslag 2020

Voor dit moment vragen wij u een mail te richten aan secretaris@vriendenvantwickel.nl als u:

  1. Persoonlijk de ALV op 2 juni komt bezoeken. Alleen uw naam, lidnummer en mobielnummer is voldoende. (Onder voorbehoud van geldende Covid-maatregelen)
  2. Digitaal de ALV op 2 juni 2021 wilt volgen.
    Geeft u op: uw naam, lidnummer, mobielnummer en emailadres. *)
    U ontvangt dan ruim voor de vergadering een uitnodiging per email met groene loginknop. Als u hierop klikt ontvangt u een unieke toegangscode per SMS, die u gebruikt om in te loggen. Dit kunt u al een paar dagen voor de vergadering doen om de vergaderstukken te raadplegen/downloaden.  De loginknop in de email blijft geldig tot na de vergadering. Elke keer als u op de knop klikt ontvangt u een nieuwe toegangscode en krijgt u weer toegang tot het vergaderplatform.
  3. Indien u overige vragen heeft en/of de financiële informatie over 2021 wil ontvangen.

Activiteitenagenda 2021
Op onze agenda staan nog geen activiteiten gepland dit jaar. Houdt u de website in de gaten.
De activiteitencommissie (AC) van de VVT is volop bezig om voor de tweede helft van 2021 een mooi programma te maken, uiteraard binnen de mogelijkheden van de dan geldende coronamaatregelen. Wat wel vaststaat: op 26 september een muzikale ontvangst in de Oranjerie, waar het Ensemble Cordier o.l.v. Jurriaan Poessé een concert zal geven.
Binnenkort kunt u andere activiteiten vinden op www.vriendenvantwickel.nl.

Als eerste activiteit organiseert de AC een fotowedstrijd. Tijdens een wandeling of fietstocht op landgoed Twickel of andere bezittingen van de Stichting Twickel maakt u vast wel eens foto’s. Zit daar wel eens een foto bij, waarvan u denkt: “Zó heb ik het nog nooit gezien!”? Dát zijn de foto’s, die de AC graag in het voorjaar van 2022 aan een deskundige jury wil voorleggen. Maar we willen u in de gelegenheid stellen om in de komende maanden al lekker aan het fotograferen te gaan. Daarom zijn alle foto’s welkom, die in 2021 en in 2020 gemaakt zijn en aan het thema voldoen. Inzenden kan vanaf 1 oktober 2021.
In een volgende nieuwsbrief en op de website zullen we meer details bekendmaken.

Oproep
de AC komt graag in contact met degene, die in de ledenenquête het volgende ingevuld heeft m.b.t. excursies: “Ik doe meestal niet mee, omdat ik in het westen woon: meer in deze streken (bv. Zuidwijk en Wassenaar baljuwhuis) zou ik mij aanmelden” en/of andere VVT-leden uit het westen van Nederland om samen te kijken of de AC daar een keer iets kan organiseren. U kunt mailen naar ondergetekende: emiegeers@planet.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Ledenenquête
Inmiddels hebben velen onze ledenenquête ingevuld waarvoor hartelijke dank. De uitslag van deze enquête is inmiddels binnen en wordt bestudeerd, wij rapporteren u daar later over.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Vrienden van Twickel

*) In het kader van de AVG hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze digitale serviceverlener. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld en alleen voor deze vergadering gebruikt en vervolgens verwijderd.