Beste Vrienden van Twickel,

Ons jaarprogramma voor 2020 is als gevolg van de Corona-crisis voor het grootste deel in het water gevallen. Wij informeerden u eerder met onze nieuwsbrieven. Inmiddels zijn de regels en mogelijkheden weer aangepast door de regering en hebben wij, mede in overleg met de locatie, gekeken naar de mogelijkheden om toch in contact te zijn met u.

Tot ons genoegen kunnen wij u uitnodigen voor de

                                               Algemene Leden Vergadering

                                               Op woensdag 4 november 2020

De avond wordt gehouden in onze vertrouwde locatie Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79 te Delden en zal om 19.30 uur aanvangen.

Oorspronkelijk stond voor deze avond onze najaarslezing gepland. Deze komt helaas te vervallen en wordt uitgesteld naar volgend voorjaar.

De Algemene Ledenvergadering is mogelijk omdat dit een verenigingsactiviteit voor leden betreft, in overeenstemming met onze statuten. Wel hanteren wij een maximum aantal deelnemers van 30. De agenda treft u bijgesloten aan. De overige bijlagen stelden wij u eerder dit jaar al ter beschikking met onze nieuwsbrief van 15 februari 2020. U vindt alle stukken bovendien terug op onze website.

Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM gelden voor deze avond de volgende spelregels:

 • Toegankelijk voor onze leden. Het maximaal aantal te ontvangen bezoekers bedraagt 30.
 • Uw komst vooraf doch uiterlijk 28 oktober opgeven per mail aan secretaris@vriendenvantwickel.nl of per brief aan VVT, Postbus 107, 7490 AC Delden.
 • Binnen het Parochiehuis geldt de 1,5 meter norm.
 • Draag een mondkapje tot u op uw zitplaats zit.
 • Bij binnenkomst: ontsmet uw handen met de klaarstaande gel.
 • Bij binnenkomst: ontvangt u van de bediening de aangeboden koffie of thee. Neem die mee naar uw zitplaats.
 • Neem plaats op een stoel zo ver als kan naar voren en sluit aan op uw voorganger. Volg eventuele aanwijzingen op.
 • Er is geen pauze. Het drankje tijdens de vergadering wordt u uitgereikt door het personeel van het Parochiehuis.
 • Ga zoveel als mogelijk thuis naar het toilet
 • Er is geen gelegenheid voor een drankje na afloop. Verlaat u de zaal van achter naar voor. Volg eventuele aanwijzingen op.
 • De avond zal naar schatting rond 21.00 uur eindigen.

Op deze wijze kunnen wij in contact zijn met onze leden en voldoen aan de statutaire verplichting eens per jaar een ALV te houden.
Wellicht zijn deze spelregels wat onwennig maar uit ervaring weten wij inmiddels dat het goed mogelijk is op deze wijze een plezierige bijeenkomst te hebben.

Wij hopen u dan ook te mogen begroeten.


NATUURWERKOCHTEND OP ZATERDAG 7 NOVEMBER
We zijn weer bezig met het organiseren van een natuurwerkochtend. Het is een buitenactiviteit, zodat de 1,5 meterregel, die nog steeds geldt geen probleem hoeft te zijn.

Bepaalde delen van het Landgoed zijn erg kwetsbaar en vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom moet in deze gebieden het beheer gedaan worden door handwerk. De Vrienden van Twickel heeft de Stichting Twickel haar hulp daarbij aangeboden.

Ook u kunt de natuur van het landgoed helpen door de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij deze beheerstaak. De natuurwerkochtend is toegankelijk voor leden en niet-leden. Dus neem rustig een introducé mee. In overleg met de Stichting Twickel gaan we naar het Schijvenveld. Het is een hoogveengebied dat door de verdroging nu vol begint te groeien met dennen. Extra interessant is dat we ook de bult/kogelvang vrijmaken van dennen- en berkenopslag. Vanaf de parkeerplaats is het een klein eindje lopen naar de plaats waar gewerkt wordt.

Voor koffie/warme chocolademelk met iets lekkers en een broodje na afloop wordt gezorgd. We zorgen ervoor, dat ook bij het koffiedrinken de 1,5 meterregel in acht genomen kan worden.

Helaas moeten we deze laatste activiteit door het nieuwe coronabesluit van de overheid laten vervallen. Jammer, maar het is niet anders.

Met vriendelijke groet, namens het Bestuur,

Martin J.L. Kerkhof
Secretaris de Vrienden van Twickel