PROGRAMMA NA DE ZOMER
Ons jaarprogramma is als gevolg van de Corona-crisis voor het grootste deel in het water gevallen. Wij betreuren het zeer dat we u zo lang niets hebben kunnen bieden en dat we elkaar niet konden ontmoeten. Op dit moment zijn de maatregelen rondom Corona dusdanig versoepeld, dat het mogelijk is om (onder voorwaarden) in het najaar weer activiteiten te ondernemen. Daarom kondigen we nu vast aan dat we de algemene ledenvergadering (die in maart niet door kon gaan) zullen combineren met de najaarslezing op 4 november 2020. Dit is natuurlijk onder het voorbehoud dat er geen tweede Coronagolf komt.

De avond wordt gehouden op onze vertrouwde locatie ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden en zal om 19.30 aanvangen. De opzet van de avond is als volgt:

  1. Algemene ledenvergadering. De agenda sturen we u later toe.
  2. Intermezzo door Paul Harink, lid van ons bestuur, over het wilde bloemstrokeninitiatief van de
    pachters genaamd ‘Bloembeleving Twickel’. De VVT steunt dit project uit het fonds
    ‘Behoud Twickel’.
  3. Lezing ‘Adel en de Hofkermis’, door Helmig Kleerebezem, lid van onze activiteitencommissie.

We verwachten dat in november de huidige richtlijnen van het RIVM nog steeds van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat de deelnemers 1,5 meter onderlinge afstand moeten houden. We hebben hierover overleg gehad met de eigenaar van ’t Hoogspel en kwamen tot de conclusie dat we ca. 70 mensen kunnen ontvangen.  De deelnemers dienen zich vooraf aan te melden. We zullen u ruimschoots voor 4 november informeren over de details hoe de avond georganiseerd wordt.

Als het enigszins kan zal de natuurwerkochtend, gepland op 7 november 2020, doorgaan.

Graag brengen we hier nog even onder de aandacht dat het Huispark open is en dat u als lid van de VVT met partner gratis toegang heeft met uw ledenkaart.

In de volgende nieuwsbrief zullen we u nader informeren over de details van de ALV en de natuurwerkochtend.

 

CONTRIBUTIE VIA AUTOMATISCHE INCASSO
Met ingang van komend verenigingsjaar willen we overgaan tot automatische incasso van de ledencontributie. Het incasseren van de contributie kost ons jaarlijks veel inspanning.
Dit werk kan aanzienlijk makkelijker worden gemaakt voor u en ons door automatisch te incasseren.

Voor nieuwe leden hebben wij dit al ingevoerd. Automatische incasso kan uiteraard alleen met uw toestemming. Die toestemming kunt u bovendien ieder moment weer intrekken. Later dit jaar ontvangt u daarom meer informatie en een machtigingsformulier, zoveel als mogelijk elektronisch. Wij hopen op uw massale deelname.

 

GROND, THEATER BIJ DE BOER op TWICKEL door Toneelgroep Jan Vos
(de makers van Mansholt en de Koning van het grasland)
Graag willen we uw aandacht vestigen op deze toneelvoorstelling op Erve klein Hobbelink op de Deldeneresch. De voorstellingen vinden plaats van 3 t/m 13 september. Zie voor de kaartverkoop www.wilminktheater.nl en de bijgaande flyer (alleen in de elektronische nieuwsbrief). Per voorstelling is er plaats voor ca. 60 bezoekers i.v.m. Corona.
NB. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de opbouw en afbouw, geschikt maken van het erf of bij de catering. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de organisatie: dinieholkers@outlook.com

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,

Martin J.L. Kerkhof, Secretaris.