De algemene ledenvergadering van woensdag 18 maart wordt tot nader order uitgesteld i.v.m. het Coronavirus

Geachte Vrienden van Twickel,

De regering heeft op 12 maart crisisberaad gehouden en daar zijn een aantal ingrijpende maatregelen uit voortgekomen. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 april. De regering beveelt aan om alle evenementen met meer dan 100 personen af te gelasten. Werknemers wordt gevraagd om zo veel mogelijk thuis te werken. De colleges op Universiteiten en HBO- instellingen aan grote groepen zijn gecanceld. Samengevat: Bijeenkomsten van grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

De bijeenkomsten van de Vrienden van Twickel zullen de 100 personen niet overschrijden, echter de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt vaak boven de 60. Deze groep loopt een hoger risico om bij besmetting ernstig ziek te worden.

Het bestuur heeft dan ook besloten om de algemene ledenvergadering (waar meestal ca 70 leden aanwezig zijn) van 18 maart uit te stellen tot nader order. We wachten de ontwikkelingen af. Statutair zijn we verplicht om de ALV vóór 1 mei houden. Dit gaat door overmacht waarschijnlijk niet lukken. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

We hebben besloten om ook de natuurwerkochtend van zaterdag 14 maart af te gelasten. De deelnemers zijn op de hoogte gebracht.

Wat betreft de Vriendendagen van 17/18 april, wachten we de ontwikkelingen af en zullen daar begin april een besluit over nemen.

We zullen u via onze nieuwsbrief, onze website en de VVT Facebookpagina op de hoogte houden.
Laten we hopen dat de effecten beperkt blijven en dat we elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Hartelijke Groeten,
Het bestuur