Het jaar 2019 loopt ten einde.

Het was een mooi ’Vrienden van Twickel’ jaar met vele activiteiten en vier prachtig Twickelbladen.
Bij diverse gelegenheden hebben we u ontmoet. U kunt het allemaal terugvinden op deze website.
Voor het nieuwe jaar hebben we weer een mooi programma samengesteld. Kijk onder activiteiten.

Hiska Bakker, onze vaste redacteur, heeft 7 keer een mooie bijdrage geleverd in haar vaste column
‘Kris Kras over Twickel’. We kijken uit naar haar mooie verhalen in 2020.

We hopen u volgend jaar weer bij één of meerdere activiteiten te mogen begroeten.

Het bestuur en de activiteitencommissie van de Vrienden van Twickel wensen u mooie kerstdagen
en een heel voorspoedig 2020 toe!