Lindes snoeien tijdens de natuurwerkochtend op 2 november 2019.

34 Vrienden, waaronder de dames van de Ladies Circle Twente met kinderen, hebben een lindelaan gesnoeid in het bos bij erve Asbroek ten oosten van Beckum. Door dit prachtige coulisselandschap met zeer oude beuken en eiken stroomt ook de Hagmolenbeek, waarvan de oevers door Twickel weer meanderend zijn gemaakt om het water beter vast te houden in het natte seizoen. Door het bos loopt een prachtige Lindelaan. De laan moest weer toegankelijk worden gemaakt. Lindes maken aan de stamvoet veel takken die op den duur het verkeer belemmeren. Eens in de paar jaar moeten die takken verwijderd worden en blijft het laanbeeld behouden. Het was weer een zeer geslaagd ondanks dat er af en toe een buitje viel. De begeleiding was in handen van Jasper de Groot, bosbaas van Twickel Zuid. Er werd hard gewerkt en voor de inwendige mens werd goed gezorgd door de VVT. Tegen halfeen was het werk gedaan en ging iedereen, moe maar voldaan, na een heerlijke ochtend in de buitenlucht naar huis. De volgende natuurwerk ochtend is in maart volgend jaar.

TIP: dit gebied is prachtig om te fietsen of te wandelen.