60 Vrienden bezochten Erve Klein Peddemors in Enterbroek op zaterdag 31 augustus.

De Vereniging Vrienden van Twickel organiseert elk jaar een zomeractiviteit voor haar leden. Deze zomer gingen we naar de boerderij van ons bestuurslid Paul Harink en zijn vrouw Janet Luttikhedde. Zij boeren verantwoord, bewust en duurzaam op het landgoed Twickel. Dit wilden ze graag laten zien d.m.v. een rondleiding door hun bedrijf.

Het is een gangbaar melkveebedrijf met 70 melkkoeien en ca. 40 kalveren/pinken in opfok op ca. 36 ha land bestaande uit 30 ha weidegrond en 6 ha voedermais-akker. De melkkoeien worden gemolken door een melkrobot. Vanaf april gaan de koeien ca 4 uur per dag de wei in. Het houden van melkkoeien is een volcontinu bezigheid en een modern boerenbedrijf kan niet meer zonder de toepassing van Informatie Technologie. Alle koeien worden gemonitord en de gegevens worden bijgehouden in de computer. Van elke koe is bekend hoe haar algemene toestand is, of zij gezond is en hoe het staat met de drachtigheid. De koeien lopen vrij rond in de ligboxenstal en worden gemiddeld 3 keer per dag gemolken, waarbij ze per melkbeurt ongeveer 10 kg melk geven.  Gemiddeld geeft een koe 29 liter melk per dag. De kwaliteit van de melk van elke koe wordt bij elke melkbeurt gemonitord. De melk wordt gekoeld opgeslagen in een grote tank bij 4oC en wordt om de drie dagen opgehaald door Friesland Campina.

Door de verregaande automatisering -zelfs het ruimen van de mest gebeurt met een robot- is kunnen Paul en Jeanet de boerderij met zijn tweeën volledig runnen. Ze hebben echter al hun tijd nodig o.a. voor begeleiden van het kalveren van de koeien, de kalfjes, het jongvee, de kunstmatige inseminatie, controlerondes lopen door het bedrijf en de weiden, hooien, aanvoer van veevoer en afvoer van melk, bemesting en ‘last but not least’ de administratie.

In de huidige landbouw wordt al zeer veel kringlooplandbouw toegepast, hetgeen ook gestimuleerd wordt door de minister van landbouw Carola Schouten, maar zeker ook door de Stichting Twickel. Deze stimulans is een uitdaging voor Paul en Janet. Ze hebben liefde voor hun vak en vinden het belangrijk dat u als consument van zuivel en vlees weet waar en hoe deze met zorgvuldigheid geproduceerd worden.

Na afloop waren de deelnemers enthousiast, mede omdat Paul en Janet zeer openhartig vertelden over het bedrijf, maar ook over de zeer hoge eisen die tegenwoordig aan de bedrijfsvoering worden gesteld. Met hun bedrijf willen ze graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit op Twickel.
Na afloop kregen de excursiegangers een heerlijk glas volle melk, vers van de koe, aangeboden. Het weer was uitzonderlijk mooi en het was warm. Dus we waren wel toe aan een ‘glaasje’.