HERINNERING

6 augustus 2019

Geachte Vrienden van Twickel,

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan:

Twickelboerderij Klein Peddemors
Beumersweg 3 Enterbroek

Zaterdag 31 augustus 2019

Op Erve Klein Peddemors boeren Paul en zijn vrouw Janet Harink-Luttikhedde, zij zijn pachters van de Stichting Twickel. Zij ontvangen u graag op zaterdag 31 augustus op hun boerderij. Tijdens de rondleiding, die ca. één uur en een kwartier duurt zullen zij u iets vertellen over hun boerenbedrijf. Het is een gangbaar melkveebedrijf met 70 melkkoeien en circa 40 kalveren/pinken in opfok. De melkkoeien worden gemolken door een melkrobot. Vanaf april gaan de koeien de wei in. In de huidige landbouw wordt al zeer veel kringlooplandbouw toegepast, hetgeen ook gestimuleerd wordt door de minister van landbouw mevrouw Carola Schouten maar zeker ook door de Stichting Twickel.
Het echtpaar Harink vindt het belangrijk dat de consument van o.a. zuivel en vlees weet waar en hoe deze geproduceerd worden en laat dat ook graag zien aan belangstellenden.

Deelname (kinderen t/m 16 jaar gratis, maar wel aantal opgeven) kan zowel ‘s ochtends als ‘s middags

Ochtendgroep:
10.00 uur ontvangst met koffie
10.15-10.30 uur start rondleiding in groepjes van ca. 20 personen
11.45 afsluiting met glas melk en blokje kaas tot ca. 12.30 uur

Middaggroep:
14.00 uur ontvangst met koffie
14.15-14.30 uur start rondleiding in groepjes van ca. 20 personen
15.45 uur afsluiting met glas melk en blokje kaas, tot ca. 16.30 uur

U kunt zich opgeven voor deelname door vóór 25 augustus € 5,00 p.p. (introducees zijn welkom) over te maken op:
bankrekeningnummer NL54 RABO 0121 9935 58 Vereniging Vrienden van Twickel,
o.v.v. bezoek boerderij Paul Harink, 10.00 uur (ochtendgroep) of 14.00 uur (middaggroep)

Het maximumaantal deelnemers is 50 per dagdeel, totaal 100

N.B. Zonder tegenbericht onzerzijds is uw aanmelding geaccepteerd.
Mocht u niet geplaatst worden dan boeken wij uiteraard het bedrag terug op uw bankrekening en sturen we u uiterlijk 30 augustus bericht.