ActiviteitenJaarprogramma

70 Vrienden bezochten de voorjaarslezing op 6 februari 2019

Hoe worden ‘de Gelderse bezittingen van Twickel’ beheerd?
door Wilke Schoemaker (beheerder)

De plannen van de lokale industrie om in de Fraterwaard een containerhaven te bouwen haalden het landelijk nieuws. Gelukkig gaan deze plannen niet door. Dit was voor de Vrienden van Twickel reden om Wilke Schoemaker uit te nodigen voor een lezing en hem te laten vertellen over zijn werk.
Wilke voelt zich als een vis in het water als beheerder en duizendpoot van zoals hij het zelf graag zegt “de buitengewesten van Twickel” bestaand uit Hof te Dieren, Gelderse Waard, Nettelhorst en Wassenaar, samen ruim 1800 ha. De gebieden liggen in twee provincies en acht gemeentes, dus er zijn heel veel ‘stakeholders’. Hij doet alle taken zelf, zoals bosbeheer, parkbeheer en landgoedbeheer. Hij is vaak op de diverse landgoederen te vinden, maar runt zijn afdeling vanuit Dieren met slechts 2,5 FTE waarvan één FTE als jachtopziener/boswachter en met behulp van een secretaresse. Maar hij weet zich ook gesteund door de specialisten van Twickel uit Delden.
De gebieden zijn heel divers, zoals bosgebied, uiterwaarden, extensief park, oude Rijnstrangen, een ruïne met een bouwhuis, lanenstructuren en weidegebied, ingeklemd tussen steden. Hij heeft met allerlei dieren te maken waarvan hier enkele genoemd: edelherten en wilde zwijnen in de Hof te Dieren, ringslangen, otters, bevers in het rivierengebied, de grote en kleine karekiet en de grutto in het weidegebied. Een groot deel van zijn werkzaamheden bestaat uit overleggen, vergaderen en lobbyen. Hij is zich voortdurend bewust van de omwonenden, de overheden en de natuurwetgeving. “Daarbij proberen wij bedreigingen m.n. door nieuwe infrastructuur om te bouwen tot kansen om onze statutaire doelen te bereiken. Daarnaast zijn we op de landgoederen bezig de biodiversiteit en landschapsstructuur te verbeteren”, aldus Wilke. Twickel is een groot voorstander van verduurzaming en natuur-inclusieve landbouw. De ontwikkelingen in de maatschappij en de externe bedreigingen hebben hiervoor een gunstig klimaat geschept. Een voorbeeld: de dreiging van een containerhaven in de Fraterwaard bracht de boeren op één lijn met Twickel. Na een proces van formeel bezwaar aantekenen en protest van omwonenden komt de containerhaven er niet. De boeren hebben zich intussen verenigd en we streven nu naar biologisch en natuur-inclusieve landbouw. Er zal worden gewerkt met natuurstroken tussen de percelen en de (vlecht)heggen zullen worden hersteld. Zo wordt een bedreiging dus een kans.  Grondcompensatie voor de boeren werkt hierbij als katalysator. Dit kan omdat er ook een boer gaat stoppen, waardoor er meer grond per boer beschikbaar komt. Goed overleggen en een win/win situatie creëren samen met alle betrokkenen is een rol die Wilke ligt en die hij met groot enthousiasme vervult. Wilke is een bevlogen verhalenverteller hetgeen wij als bestuur en activiteitencommissie bij een bezoek aan de Hof te Dieren in oktober vorig jaar hebben ervaren en nu ook weer op deze zeer boeiende voorjaarslezing.

De foto’s zijn ter beschikking gesteld door de Stichting Twickel. De foto van de ringslangen heeft Wilke Schoemaker gemaakt

11 februari 2019 E. van Emmerik

Slide Slide Slide