Nieuws

Ter gelegenheid van het heuglijk feit dat Helmig Kleerebezem zich 50 jaar lang heeft ingezet als eerste vrijwilliger voor Twickel, werd op vrijdag 12 oktober een mini symposium georganiseerd op kasteel Twickel.
Helmig meldde zich in 1968 bij dominee Samberg en rentmeester Brunt op de oude rentmeesterij voor informatie over de oude jachtpalen en heeft zich sindsdien actief ingezet voor de Stichting Twickel. Naast Helmig gaven Jan Haverkate (historicus, die veel over Twickel publiceert) en Roderik zu Castell-Rüdenhausen (de bewoner van Twickel) een bijzonder interessante lezing. Aan de hand van vele dia’s keek Helmig terug op zijn tijd bij Twickel. Hij gaf een prachtig beeld hoe het interieur van het kasteel in de afgelopen 50 jaar veranderd is en hoe de technische installaties van het kasteel werden gerenoveerd. Hij heeft daar zelf ook een rol in mogen spelen en heeft ervoor gezorgd dat onderdelen daarvan als industrieel erfgoed behouden zijn gebleven. Zowel Jan Haverkate als Roderik zu Castell drukten zich bijzonder lovend uit over het werk dat Helmig heeft gedaan.
Jan Haverkate hield een lezing over het archeologisch onderzoek dat recent is afgerond over de bouwgeschiedenis van het kasteel. Hij onthulde o.a. het nieuwe feit dat het kasteel zeer waarschijnlijk in 1551 is gebouwd en niet eerder zoals werd vermoed.

Op de foto: de drie sprekers, samen met Maurits van den Wall Bake (voorz. Twickel) en Egbert Jaap Mooiweer (rentmeester)