Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze fietstocht en wel op:

ZATERDAG 9 JUNI 2018

Onder leiding van de heer Helmig Kleerebezem maken we een fietstocht van ca. 30 km. langs een aantal jachtpalen.
Halverwege krijgt u bij één van de pachters van een Twickelboerderij een consumptie met wat lekkers aangeboden.

Het jachtrecht is gekoppeld aan een persoon en aan een gebied en vormt tegelijk een verbod om in dat gebied te jagen voor anderen dan de rechthebbende. In het feodale tijdperk mocht de heer van een “heerlijkheid” of “havezate” in zijn gebied jagen. Dit gebied werd begrensd door jachtpalen. In 1815 stelde M.C. gravin van Wassenaer Obdam met haar rentmeester W. Mellink een lijst samen met plekken waar jachtpalen dienden te verrijzen. De lijst vermeldde 108 palen.
In 1975 stonden nog 24 jachtpalen fier overeind. In 2007 is het droevig gesteld met de jachtpalen er staan nog slechts 19 stuks. De gemeente Hengelo heeft een jachtpaal op haar grondgebied, rechts van de weg richting Delden, opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Helmig Kleerebezem zal ons tijdens de fietstocht langs een aantal jachtpalen leiden en hierover vertellen.

We verzamelen bij de jachthut van Twickel aan het Bornsevoetpad tegenover huisnummer 2 om 13.30 uur.
De kosten voor deelname bedragen € 5,00  per persoon.
Het aantal deelnemers is gebonden aan een maximum van 25 personen.
Uw aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst van uw machtiging geregistreerd.

U kunt zich opgeven voor deelname aan deze fietstocht, door:

  1. Het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier.
    U kunt het formulier HIER downloaden.
  2. De ingevulde machtiging vóór 25 mei 2018 per post te sturen aan:

Mevrouw G. van der Linden
Bernhardstraat 33
7491 EA Delden

Telefoonnummer 074-376 3716 of 06-81600101
Of mailen naar: gerdavdlindenpont@gmail.com

U ontvangt t.z.t een bevestiging van uw aanmelding. Na plaatsing en bevestiging is restitutie wegens verhindering uwerzijds helaas niet mogelijk.

Heeft u vragen dan kunt u bellen of mailen naar bovenstaand telefoonnummer/e-mailadres.