Nieuws

Ruim 80 aanwezigen op jaarvergadering 7 maart 2018

De jaarvergadering werd goed bezocht, mede door het programma na de pauze waar de nieuwe rentmeester van Twickel, Egbert Jaap Mooiweer, zijn visie gaf op de actualiteit Twickel betreffende.
Eduard van Emmerik werd herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar als voorzitter.
Roelie Schenkel trad af als secretaris na haar eerste termijn. De vergadering stemde in met de voordracht van Martin Kerkhof als nieuw bestuurslid en opvolger van Roelie. Martin heeft grote bestuurlijke ervaring en woont sinds twee jaar in het buitengebied. Martin en zijn vrouw hebben een grote liefde voor de natuur, in het bijzonder voor Twickel. Na hun verhuizing naar het Oosten van het land zijn ze direct lid geworden van de Vrienden van Twickel. Ook werd er afscheid genomen van André Luttikhedde als bestuurslid namens de pachters. Roelie en André werden door de voorzitter toegesproken. Ze kregen bloemen en het bekende tegeltje.
Er zijn nu twee vacatures in het bestuur. Het bestuur zal zijn uiterste best doen om de vacatures te vullen zodat we op de volgende ALV weer een volledig bestuur van 7 personen kunnen voorstellen aan de leden van de VVT.
Ed Geerdink werd voorgesteld aan de aanwezigen als de nieuwe ledenadministrateur en webmaster. Hij volgt Gert Jan Beuzel op, die na het beëindigen van zijn penningmeesterschap in maart 2017, de functie van  de ledenadministrateur heeft waargenomen. Gert Jan werd hiervoor nog hartelijk bedankt door de voorzitter. Het verslag van de vergadering verschijnt samen met het jaarverslag 2017 binnenkort op de website. Zie onder de tab activiteiten/ledenvergadering.

Na de pauze werd Egbert Jaap Mooiweer door de voorzitter van de Stichting Twickel, Maurits van den Wall Bake, kort ingeleid. Egbert Jaap leidde de aanwezigen met een vlotte diashow door zijn eerste ervaringen als rentmeester op Twickel. Hij stond stil bij de laatste fase van het Pact van Twickel. Een van de grote werken die nog staan te gebeuren is het verwijderen van de lusvormige op- en afrit van de rondweg bij Delden (N346). Dit is nog niet zeker. De gesprekken met de provincie zijn in volle gang. Hij uitte ook zijn zorgen over de ontwikkelingen bij Doesburg. Twickel verzet zich met hand en tand tegen de aanleg van een industrieterrein in het natuurgebied de Fraterwaard, dat eigendom is van Twickel.

Duurzaamheid is een belangrijk punt op de agenda van Twickel. In de discussie over de energietransitie naar het opwekken van duurzame energie wil Twickel maatregelen nemen om het landgoed Twickel CO2 neutraal te maken. Twickel zet in op zonnepanelen op de vele daken op Twickel respectievelijk het stoken op eigen houtchips van het landgoed voor verwarming en niet op energie opgewekt door windturbines. Aan het einde van de vergadering werden er nog vragen gesteld over de plannen om 200m hoge windturbines te plaatsen aan de rand van Twickel vlakbij het knooppunt Buren van de A1/A35. Hierover werd een korte toelichting gegeven door initiatiefneemster Annemarie Kristen, eigenaresse van de boerderij vlakbij het knooppunt. De voorzitter herhaalde het standpunt van de Vrienden van Twickel, dat dit soort bouwwerken landschappelijk niet inpasbaar zijn in het cultuurlandschap van de Hof van Twente.