Nieuws

Delden, februari 2018

Han Roordink en Frans Kruse (resp. secretaris en voorzitter van de Stichting Hofvogels) vulden op 7 februari de voorjaarslezing in met een boeiende presentatie over de bescherming van Kerk- en Steenuilen in de Hof van Twente en in het bijzonder op Twickel.

De Stichting Hofvogels verzorgt in de Hof van Twente ca. 475 nestkasten. Ongeveer 60% wordt gebruikt door de Steenuil, 30% door de Kerkuil, de rest door de Bosuil en de Torenvalk. De stichting werkt met 35 vrijwilligers. Dit aantal is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Door de afnemende biodiversiteit hebben niet alleen uilen het moeilijk, maar ook andere dieren en vogels. Dit heeft te maken met het teruglopend aantal insecten o.a door het gebruik van insecticiden. Maar ook efficiencyvergroting van het boerenbedrijf heeft invloed waardoor er steeds meer kleinschalige landschapselementen verdwijnen. Dat is weer slecht voor de voornaamste voedingsbron van de uilen: muizen.

De doelstelling van de Hofvogels is het creëren van optimale leefmilieus en biotopen in het belang van natuur, landschap en biodiversiteit ter bescherming van broedvogelsoorten in het algemeen en inheemse uilensoorten in het bijzonder. Dit wordt m.n. bereikt door de maatschappij bewust te maken door publiciteit (b.v. op scholen), maar ook concreet door het verbeteren van erven, het plaatsen van nestkasten, het onderhoud hiervan en projecten te doen om de territoria uit te breiden. Het volgen van de ontwikkeling van de uilenstand door o.a. het ringen van de kuikens, het wegen, meten etc., draagt bij aan de kennisvergroting. Het is de bedoeling om de bezettingsgraad van de nestkasten te verhogen van 21% nu tot 30% in de toekomst. De Steenuil is een sleutelsoort en een indicator voor de biodiversiteit. De Hof van Twente heeft de Steenuil geadopteerd in het kader van het project ‘Hof voor de Steenuil’ om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren en heeft Hofvogels gevraagd hier actief aan mee te werken samen met IVN en het Landschap Overijssel.

Gaat het goed met de Steenuil, dan gaat het ook goed met andere soorten en dus ook met de biodiversiteit. De vereniging ‘Vrienden van Twickel’ heeft de Hofvogels € 500 geschonken uit het fonds ‘Behoud Twickel’ om het aantal nestkasten op Twickel uit te breiden en zo bij te dragen aan het project. Zie het artikel in het laatste Twickelblad (winter 2017)
Voor meer informatie over de Hofvogels, zie: www.hofvogels.nl

 

Hieronder een foto-impressie van de avond.