We waren j.l. zaterdagochtend aanwezig bij de excursie naar het Kreeftengat. Het was koud winderig en vooral modderig. Goed dat we de laarzen aan hadden. Albert Schimmelpenninck (rentmeester) en beheerder bossen en natuurterreinen Gert-Jan Roelofs namen ons mee voor een wandeling door het Overpark, om ter plekke tekst en uitleg te geven over de werkzaamheden die in 2016 zullen worden verricht om het landschapsbeeld rondom kasteel Twickel te herstellen. Zie het kaartje hieronder voor de route die we hebben gelopen. Gert- Jan vertelde ons dat de eiken en beuken op sommige delen van het landgoed in slechte conditie zijn, omdat ze simpelweg aan het einde van hun levensduur zijn. Een eik of beuk op Twickel wordt gemiddeld niet ouder dan 250-300 jaar. Juist in het gebiedje rond het Kreeftengat zijn veel van deze bomen. Ze zijn in zo’n slechte staat dat ze eigenlijk allemaal gerooid moeten worden. Zie hieronder de foto met de min of meer afgestorven takken en stervende bomen. Een triest gezicht. Michael van Gessel heeft  al jaren geleden een nieuw ontwerp gemaakt voor dit deel van het landgoed waarbij door de kap van een heel bosperceel van ca 2 hectare de Klaverweide verbonden wordt met het weide gebied voor het kasteel. Het oude bosperceel met de vele oude stervende en zieke bomen wordt dan in zijn geheel gesaneerd. De Twickelervaart komt dan meer in het zicht te liggen en er ontstaan weer nieuwe mooie spannende doorkijkjes door het bos. Aan het Kreeftengat is jaren niets gebeurd. Het maakt een verwaarloosde indruk. Dit wordt mede veroorzaakt omdat vele hondenbezitters er dagelijks langskomen (loslopen mag!) en de honden graag de  vijvers induiken. De kanten zijn dan ook ernstig afgekalfd. Het Kreeftengat zal volledig gerenoveerd worden, met nieuwe aanplant en met het herstellen van de beschoeiing. Ook de bruggen zullen worden vervangen door mooi stijlvol ontworpen exemplaren. Helaas voor de hondenbezitters zullen de honden hier in de toekomst aan de lijn moeten. Er is ook een ‘Nieuwe Laan’ aangelegd, geflankeerd door een dubbele rij jonge eiken (het verlengde van de Eijsincsdijk). Hierdoor zijn er mooie nieuwe zichtlijnen ontstaan. Het goede nieuws is dat bij de brug over de Twickelervaart, de kanten zodanig worden gerenoveerd dat hier de (loslopende) honden in de toekomst wel kunnen zwemmen zonder schade te veroorzaken. Ten slotte liepen we naar het stukje waar we uitzicht hadden op de rij eiken langs de N346. Deze eiken zullen ook worden gerooid om het deel van het landgoed aan de Zuidkant van de N346 weer  visueel te verbinden met de Noordkant. Er blijven enkele bomengroepen staan en een enkele solitaire boom. De vleermuisroute wordt verlegd naar de aanplant langs de Hengelose straat. De taluds aan weerskanten van de verhoogde N346 worden opgevuld zodat de weg geïntegreerd wordt in het landschap. Dit alles is onderdeel van het Pact van Twickel

We stellen het zeer op prijs dat Twickel deze excursie organiseerde en dat we ter plekke uitleg kregen van de achterliggende motivatie waarom al deze werkzaamheden plaats moeten vinden. De excursie was zeer de moeite waard en er was genoeg gelegenheid om tijdens de wandeling vragen te stellen aan de rentmeester en de bosbaas.