Voorafgaand aan de najaarslezing heeft op donderdag 29 oktober een korte extra algemene ledenvergadering plaatsgevonden in verband met het aanstellen van twee nieuwe bestuursleden. Tijdens de vergadering zijn mevrouw Hiska Bakker en mevrouw Roelie Schenkel aangesteld als bestuurslid. Roelie Schenkel zal de functie van secretaris overnemen van Ulberthe Wielinga. Ulberthe gaat het beheer van de website op zich nemen. Hiska Bakker zal zich als bestuurslid vooral bezighouden met communicatie. Met het aantreden van Roelie en Hiska is het bestuur weer op volle sterkte.