Ruim dertig belanghebbenden waren op uitnodiging van de Stichting Twickel aanwezig op de informatie bijeenkomst in hotel de Zwaan op dinsdag 25 augustus .
Aanleiding was een aantal opmerkingen van belanghebbenden en aanwonenden over onderdelen in het plan zoals het kappen van bomen, het wijzigen van beplanting en de inrichting van de strook tussen de rondweg en de parkrand van het kasteel. Na het welkomstwoord van rentmeester Albert Schimmelpenninck  werden de aanwezigen door  landschapsarchitect Berno Strootman deelgenoot gemaakt van de plannen die van 25 maart tot 7 mei ter visie hebben gelegen.

Berno: “ Het plan voor een rondweg door de Es had heden ten dage zeker geen doorgang  gevonden. Deze barrière  wordt nu omzoomd door planten en bomen die in de voorliggende plannen zullen verdwijnen. De visuele binding tussen stad en kasteel komt dan terug”. Natuurlijk kwamen er vanuit de zaal kritische opmerkingen: waar wel bomen kappen en waar niet. Middels oude kaarten en hedendaagse opnamen van het gebied werd een duidelijk beeld geschetst hoe het eens was en weer zal worden. Door het talud van de rondweg ter hoogte van de Noorderhagen steiler te maken krijgen de aanliggende volkstuintjes meer grond. Het kappen van de bomen in de omgeving van de toekomstige Eschmolen geven de molen de nodige wind in de zeilen om regelmatig te kunnen malen. Het aanleggen van een verdiepte parkeerplaats tussen de Molenstraat en de rondweg voor ongeveer vijftig auto’s is ter vervanging van het huidige parkeren langs de straatweg naar Deldenerbroek.
Na de presentatie was er ruimte voor vragen en discussie. Een aantal suggesties uit de zaal zal door de Stichting Twickel worden overgenomen of op zijn minst nader worden bestudeerd.  Met de aanwonenden en het bestuur van de volkstuintjes zal  een nader te bepalen  tijdstip worden gesproken over details  van de plannen o.a. welke bomen er aan de stadskant van Delden gespaard zullen blijven. De bijeenkomst werd door iedereen positief ervaren omdat de Stichting Twickel open stond voor de vele opmerkingen. Hiermee creëert de stichting draagvlak voor haar langetermijnvisie op de ontwikkeling van het landschap rond het kasteel n.l. de barrièrewerking tussen het landgoed en Stad Delden sterkt te verminderen en de eenheid van de Deldener Esch te accentueren. Tot slot wandelde het gezelschap langs een aantal punten waarbij de plannen door Berno werden toegelicht, o.a. ook die onderdelen die ter sprake kwamen tijdens de discussie.