In overleg met de Stichting Twickel  nodigt het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel haar leden met introducé ook dit jaar weer uit om een bezoek te brengen aan het kasteel Twickel en wel op zaterdag 5 september 2015. De kosten bedragen € 12,50 per persoon.

U kunt zich opgeven voor deelname aan deze dag door: het printen, invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier waarin u de penningmeester van de Vereniging Vrienden van Twickel machtigt om eenmalig € 12,50 p.p. van uw rekening af te schrijven.
Het machtigingsformulier kunt u downloaden door te klicken op de volgende link: machtigingsformulier kasteeldag 2015
Gelieve het ingevulde formulier vóór 15 augustus op te sturen naar:
Mevrouw G. van der Linden
Bernhardstraat 33
7491 EA Delden.

De kosten betreffen het bezoek met rondleiding aan het kasteel, toegang tot de kasteeltuinen en een kopje koffie of thee in de Oranjerie. De kasteelrondleiding duurt ongeveer 70 minuten o.l.v. een deskundige gids. Op vertoon van uw entreebewijs heeft u van 10.00 – 17.00 uur toegang tot de tuinen en het park. Omdat het aantal deelnemers aan een maximum is gebonden wordt uw aanmelding geregistreerd op volgorde van binnenkomst van de machtiging. De stichting Twickel hanteert als minimum leeftijd 10 jaar. Het kasteel is helaas niet toegankelijk voor personen met rolstoel of rollator of personen die slecht ter been zijn.

Alle machtigingen worden gelijktijdig aan de bank aangeboden, het bedrag wordt daarom pas na 20 augustus 2015 van uw rekening afgeschreven. U ontvangt per e-mail of, indien geen e-mailadres aanwezig, per post een bevestiging dat tevens uw entreebewijs is. Na plaatsing en bevestiging is restitutie wegens verhindering uwerzijds helaas niet mogelijk.

Heeft u vragen dan kunt u bellen met mevr. G. van der Linden 074 376 3716, (activiteitencommissie) of per e-mail naar gerdavdlindenpont@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Bestuur en activiteitencommissie Vereniging Vrienden van Twickel

Vrienden van Twickel kasteeldag 2015