Digitaal Twickelbladarchief ‘LIVE’ vanaf 11 maart 2015
Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Twickel op 11 maart 2015 in ’t Hoogspel te Delden werd aan het bestuur van de Stichting Twickel het gedigitaliseerde, via internet doorzoekbare Twickelblad aangeboden. Het werd namens het bestuur in ontvangst genomen door mevrouw Elisabeth Beelaerts van Blokland. Tevens werd gedemonstreerd hoe het werkt. Dit is het cadeau van de Vrienden van Twickel aan de Stichting ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan in 2013.

Het Twickelblad bestaat al bijna veertig jaar en is een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel met een oplage van 2200 per kwartaal in 2015. In de loop der jaren zijn vele aan Twickel gerelateerde onderwerpen beschreven. Er was weliswaar een index, maar die bevond zich in het archief van de Stichting Twickel en was dus niet voor iedereen toegankelijk.

Vanaf nu is het digitale archief via de websites van de Vrienden van Twickel via de link: www.twickelblad.nl en via de website van de Stichting Twickel (www.twickel.nl) te raadplegen op zoekterm of via de index. Het is tot stand gekomen naar een idee van Rob Bloemendal (beheerder buitenplaats Twickel).  Alles wat je maar wil weten is tegenwoordig op  te zoeken via Google of een andere zoekmachine. Veel kranten en tijdschriften hebben tegenwoordig een digitaal archief, ook vele bibliotheken, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Alle boeken en tijdschriften die daar staan en die soms vele eeuwen oud zijn, zijn digitaal te raadplegen via internet. Rob Bloemendal: “Waarom zouden we de Twickelbladen niet digitaal toegankelijk maken?” Twickel heeft ook een historisch archief dat zeer goed in kaart is gebracht door Aafke Brunt (archivaris van Twickel). Door onderzoek in het huisarchief zijn al heel veel publicaties tot stand gekomen, niet in de laatste plaats in het Twickelblad.

De Vrienden van Twickel zijn de uitdaging aangegaan om de Twickelbladen via internet toegankelijk en doorzoekbaar te maken voor een aanvaardbare prijs.  Eduard van Emmerik, VVT:  “Wij hebben onze internet serviceprovider bereid gevonden dit avontuur met ons aan te gaan. Zij hebben een nieuw ‘internet portal’ ontwikkeld. Alle papieren Twickelbladen zijn gescand en via OCR leesbaar en bewerkbaar gemaakt en vervolgens in het ‘portal’ geplaatst.  Ruim 3000 pagina’s en 135 bladen zijn nu doorzoekbaar. Elk kwartaal wordt het digitale archief aangevuld met een nieuw nummer van het Twickelblad.  We hebben er bijna 1,5 jaar aan gewerkt. Het resultaat mag er wezen. Dankzij Aafke Brunt is de index en de koppeling hiervan met alle pagina’s tot stand gekomen. Dit heeft vele uurtjes gekost, want dat was handwerk. Het bestuur van de Vrienden van Twickel wenst u heel veel leesplezier en hoopt dat de Stichting Twickel, maar ook de lezers,  studenten, promovendi en  iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee op Twickel door de jaren heen, hier nog vele jaren uit kunnen putten.