28 december 2013 – AMBT DELDEN – ‘Wie mooi wil wezen, moet pijn lijden.’ Dat oude gezegde gaat op voor de maatregelen die binnenkort worden genomen op Twickel. Het landgoed gaat een deel van de Eijsincsdijk ‘verjongen’. Om over een aantal jaren weer een mooie volle eikenlaan te krijgen is het noodzakelijk dat er nu bomen worden gekapt.
De Eijsincsdijk is de bijna 900 meter lange laan die loopt vanuit het huispark van kasteel Twickel – onderbroken door de Twickelerlaan – tot diep in het Twickelerbos. Een gedeelte van de Eijsincsdijk in het park bij het kasteel wordt dit voorjaar onder handen genomen. De bomen die hier staan vormen een mengelmoes van oude en jonge eiken. Deze eiken worden binnenkort gekapt om ruimte te maken voor de aanplant van honderd jonge zomereiken. De kap is vervelend, stelt de Stichting Twickel, maar is wel noodzakelijk. Een aantal eiken is in zo slechte staat dat ze direct gevaar opleveren voor bezoekers van het huispark. “Daarnaast is het oorspronkelijke laanbeeld verdwenen en dat willen we herstellen. Ooit stonden er 100 bomen glorieus op rij, daar zijn er nu nog maar 32 van over”, zegt Hans Gierveld, adjunct rentmeester van Twickel. “Het kappen van de eiken doet pijn, maar is noodzakelijk om de nieuwe aanplant een optimale start te geven”, verduidelijkt Gert Jan Roelofs, beheerder van de bossen bij Twickel. “Je moet het goed aanpakken. Drie oude markante eiken kunnen we sparen, maar de rest moet worden gekapt.” Met de kap en daaropvolgende aanplant krijgt de Eijsincsdijk in het huispark weer haar vroegere aanzien terug van een laan met een dubbele rij eiken. Zoals dat ook wordt geadviseerd door landschapsarchitect Michael van Gessel in zijn herstelplan voor Twickel.

De laan in het park dateert uit de achttiende eeuw. Er staan echt oude eiken en relatief jonge eiken. 35 jaar geleden is al een aantal eiken nieuw aangeplant om ‘gaten’ in de laanbeplanting te vullen. In een laan staan bomen vrij dicht aaneen. Opvullen van open plekken tussen volwassen eiken met jonge eiken wordt geen succes, weten ze bij Twickel. Een jonge eik vraagt veel licht om te kunnen floreren en staat niet graag in de schaduw van een aanzienlijk oudere boom.

De voorbereidingen voor het verjongen van de Eijsincsdijk zijn inmiddels in volle gang. Gert Jan Roelofs: “We gaan uiteraard zorgvuldig te werk. We hebben een flora- en faunacheck gedaan, dat is een wettelijke vereiste. Daarbij is bekeken of het vellen van de bomen geen onherstelbare schade aanricht, en dat er geen dieren in de bomen zitten tijdens de kap. We hebben alle holtes van de bomen gecontroleerd op overwinterende vleermuizen of andere dieren. We starten begin januari met de kap, omdat er dan nog geen broedactiviteiten zijn. Hopelijk zit de vorst in de grond, zodat we de boomstammen met zwaar materieel vlot kunnen afvoeren.” In het vroege voorjaar volgt de aanplant met de jonge inlandse eiken. Eind april moet het werk klaar zijn, want dan gaan de tuinen van kasteel Twickel weer open voor het publiek.

(Bron Stichting Twickel)

Bosbeheerder Gert Jan Roelofs wijst op een gevaarlijk zwakke eik.

Bosbeheerder Gert Jan Roelofs wijst op een gevaarlijk zwakke eik.

Knipsel