Zaterdag 2 november 2013, — Persbericht.
30 leden van de Vereniging Vrienden van Twickel hebben op de landelijke natuurwerkdag, zaterdag 2 november, enthousiast gewerkt voor het behoud van de natuur op het landgoed Twickel. Bepaalde delen van het landgoed zijn erg kwetsbaar en vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom moet in deze gebieden het onderhoud gebeuren d.m.v. handwerk. De Vereniging Vrienden van Twickel biedt jaarlijks haar hulp aan door op twee zaterdagochtenden gezamenlijk haar mankracht hiervoor in dienst te stellen van de Stichting Twickel. Deze keer hebben we over een groot gebied op het Schijvenveld, een nat heide gebied, vlakbij Azelo, weer jonge opgeschoten dennetjes en berken gerooid. Dit arbeidsintensieve onderhoudswerk helpt in het vrijhouden van de heide van opschot. Als dit niet gebeurt zal de heide op den duur verdwijnen.
Impressie van Veroni Meier: Aangekomen in het Schijvenveld werden we door pachter en bestuurslid André Luttikhedde hartelijk welkom geheten en kregen we uitleg over de verrichten werkzaamheden. Om 10.15 was iedereen wel toe aan koffie met notentaart. Ondertussen werd door André gewerkt aan een ‘Riessebessem’ Er werd flink doorgewerkt, en om 12.30 zag het Schijvenveld er prachtig uit met beplanting die er hoort, al werd er wel gediscussieerd over de prachtige herfstkleur van een Vogelkersstruik die uiteindelijk gespaard werd.
In het voorjaar van 2014 wordt er weer een natuurwerkochtend georganiseerd.