Succes in 1972

Jan Haverkate, voorzitter van het actiecomité ‘Geen S 23 – Spaar Twickel’, brengt barones Van Heeckeren van Wassenaer het nieuws dat de Staten van Overijssel het plan voor de aanleg van de weg hebben afgestemd.

Vrienden van Twickel zijn “waakhonden van landgoed”

DELDEN – In hotel De Zwaan werd gisteravond de oprichtingsvergadering gehouden van de vereniging Vrienden van Twickel. In zijn openingswoord deelde voorzitter J.M.M. Haverkate de talrijke aanwezigen (particulieren uit Delden en omliggende plaatsen, besturen van talrijke groepen en instellingen) mee, dat de destijds gevormde Werkgroep Spaar Twickel haar taak volbracht had toen eind vorig jaar besloten werd de S23 niet aan te leggen. Zij heeft nog wel het initiatief genomen de Vereniging Vrienden van Twickel op te richten.

Een kleine voorbereidingscommissie heeft in verschillende gemeenten een gunstig onthaal gevonden. Het enige doel van de nieuwe vereniging
is het waardevolle natuurgebied met alle wettige middelen te beschermen tegen vernieling en verwaarlozing.

De actie tegen de S23 heeft bewezen dat er mogelijkheden zijn om met succes te ageren tegen bepaalde natuur-vernielende plannen, aldus de heer Haverkate. Met algemene stemmen werd besloten een vereniging Vrienden van Twickel op te richten. De vaststelling van de statuten had nogal wat voeten in de aarde.

Doel

Het doel van de vereniging werd als volgt vastgesteld: Vrienden van Twickel stelt zich ten doel bij te dragen tot het behoud, het onderhoud en de ontwikkeling van de kennis omtrent het natuur- en parklandschap Twickel en de aangrenzende natuurgebieden en waardevolle landschappen. Dit doel zal bereikt kunnen worden door:

  • het bevorderden van elke wettelijke bescherming die bijdraagt tot dit doel, het houden van bijeenkomsten, werkvergaderingen, lezingen, excursies enz.
  • het zo mogelijk verlenen van steun en bijstand om de bestemming tot levend monument van het gebied Twickel en zijn omgeving te dienen
  • het bijdragen tot de instandhouding en de ontwikkeling en de kennis van het leefmilieu, de flora en fauna
  • het bijdragen tot de kennis omtrent de geschiedenis van het gebied Twickel en zijn omgeving, hetgeen bereikt zal kunnen worden mede, door het contact met de Stichting Twickel, met andere eigenaren van natuurgebieden en waardevolle parklandschappen en gebruikers daarvanUit de vergadering kwam de wens dat het ledental zo groot mogelijk dient te zijn en niet uit een klein kringetje rond Delden behoort te bestaan. Alleen door een massale aanwezigheid van leden kan er iets bereikt worden, omdat Twickel het centrum is van Twente, dus van alle Twentenaren. Men drukte het zo uit: de Vereniging Vrienden van Twickel wil zijn de waakhond van Twickel.

     

Bij de besprekingen werd de mededeling gedaan dat het stichtingsbestuur van Twickel van plan is de muur van de moestuin aan de Twickelerlaan te doen verdwijnen en van de moestuin een parkeergelegenheid te maken. De muur dateert uit de 19e eeuw en heeft onderhoud nodig, doch ze is niet bouwvallig. Bovendien werd aandacht gevraagd voor het afbreken van vele Twickeler huizen, o.a. aan de Molenstraat.

Een voorlopig bestuur werd gekozen bestaande uit drs. A.G. Dirkzwager (Ambt-Delden), J.M.M. Haverkate (Hengelo), ir. D.A. Klevering (Ambt-Delden), mevr. M. van Mourik Broekman-van Loghem (Boekelo), ir J.K. Rauwerda (Hengelo), D.M. Semier (Hengelo) en G.E.P. Vrielink (Delden). De heer J.M.M. Haverkate werd benoemd tot voorzitter.

Protestlied 1973 tegen S23

Zang/piano: Guus Haverkate met het ERATO combo.

Een zwarte loper van beton komt tussen Almelo en Delden,
vervuilt er Twickel’s horizon, ontsluit de bossen en de velden.
Provincie en Rijkswaterstaat kunnen zich de luxe permitteren,
in nutteloze overdaad een nieuwe weg te projecteren.

Want ambtenaren zijn te klein,
om zuinig op ons land te zijn.
Ze weten niet meer wat ze doen,
want elke boom die valt wordt nooit meer groen.

Hoe vele auto’s zullen niet per dag op deze weg passeren
en dit uniek natuurgebied met giftig uitlaatgas versmeren.
Daarmee is dan een grote kans op schoon en rein milieu verkeken
en blijft alleen een dodenkrans voor wat vergiftigd is bezweken.

Want Twickel’s bossen zijn te klein,
om van betekenis te zijn.
De bomen worden niet geteld,
alleen de welvaart en het geld.

Wat zullen onze kinderen toch over 20 jaren vragen:
kon papa niet verhinderen dat ambtenaren boompjes zaagden?
Speel jij maar op je flatbalkon, zult gij uw kind als antwoord geven.
Want daar vind jij genoeg beton om eenzaam en alleen te leven

Maar onze kinderen zijn te klein,
om al zo jong alleen te zijn.
En dat moet duidelijk zijn gezegd,
voordat er weer een weg wordt aangelegd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd.

Post comment