Voorjaarsprogramma

-Woensdag 27 februari, de voorjaarslezing door Roderik Graf zu Castell-Rüdenhausen  Hij vertelde over zijn familiegeschiedenis: Van Rüdenhausen naar Twickel en over zijn jeugd op het landgoed Twickel. Meer dan 200 vrienden waren aanwezig. Het was een... Lees verder!

Natuurwerkochtend was dit jaar bij de grafheuvels op het Koematerveld

Leden van de Vereniging Vrienden van Twickel zetten zich in voor het behoud van de natuur op het landgoed Twickel. Bepaalde delen van het landgoed zijn erg kwetsbaar en vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom moet in deze gebieden het onderhoud gebeuren door handwerk en onze vereniging heeft haar hulp aangeboden om jaarlijks één zaterdagochtend gezamenlijk onze mankracht hiervoor in dienst te stellen van de stichting Twickel.. Ook u kunt de natuur op Twickel een handje helpen door uw handen uit de mouwen te steken op onze jaarlijkse natuurwerkochtend. Lees verder!

Programma 2013

Woensdag 27 februari—————-Voorjaarslezing door Ir Roderik Graf Zu Castell Rüdenhausen–20.00 uur ’t Hoogspel Woensdag 13 maart—————– Jaarvergadering–20.00 uur ’t... Lees verder!

We zoeken nieuwe leden voor het bestuur en de activiteitencommissie

Er is in het bestuur een vacature voor een nieuw bestuurslid. Naast het bestuur  kent de vereniging ook een activiteitencommissie, die zich bezighoudt met het organiseren van lezingen, excursies en allerlei andere activiteiten voor onze leden. Ook in de activiteitencommissie zijn er binnenkort vacatures. We  willen de jeugd meer betrekken bij onze activiteiten. Dit is een nieuwe uitdaging voor het bestuur en de activiteitencommissie. Een goed voorbeeld  was de fotowedstrijd, voor jong en oud, ter gelegenheid van ons 40 jarig jubileum dat we in september hebben gevierd met een fototentoonstelling in de Oranjerie.  Vanwege ons voornemen ons meer te richten op de jeugd streven we naar een stukje verjonging in het bestuur en de activiteitencommissie. Bent U  de  enthousiaste,  initiatiefrijke kandidaat met affiniteit voor het landgoed Twickel en die vernieuwend bezig wil bezig zijn voor onze vereniging? Lees dan de profielschetsen hieronder. Lees verder!

“Kinderleven op de buitenplaats in de 19de eeuw” Christine Sinninghe Damsté

Christine Sinninghe Damsté gaf een boeiende lezing over de rol van de buitenplaats in de opvoeding van kinderen uit de 19e eeuwse adellijke- en patriciërsfamilies. Zij ging speciaal in op de jeugd van Marie (1855), George (1856) en Rodolphe(1858) van Heeckeren van Wassenaer, die een deel van hun jeugd doorbrachten op kasteel Twickel. Vanuit haar interesse voor historische pedagogiek deed Christine een onderzoek naar hun jeugd; ze las hun kinderboeken en bestudeerde kasboeken, agenda’s, schriften en briefwisselingen in het huisarchief van Twickel. M.n. de schriften met opstellen van George wekten haar bijzondere interesse en deden haar besluiten het boek ‘Jonker in de 19e eeuw’ te schrijven, waarin George van Heeckeren van Wassenaer de hoofdrol speelt.  Christine wist tijdens de avondvullende voordracht haar enthousiasme over dit onderwerp over te brengen op het 100 koppige publiek. Lees verder!

Jubileum DVD te koop

Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum hebben wij een film laten maken:  Verhaal van de Twickelaer “een tijdsbeeld”. De film is gemaakt door de opkomende talentvolle cineast in Twente, Ingrid Kleinsman, met als thema: ‘heden, verleden en toekomst van het landgoed’. Lees verder!

Viering 40 jarig jubileum op 15 september was een groot succes!!

Dit jaar viert de Vereniging Vrienden van Twickel haar 40e verjaardag. Veertig jaar zijn we als vereniging actief, dragen we Twickel een warm hart toe en hechten we belang aan het behoud van de natuur- en cultuurhistorische waarden van het landgoed. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel vierde dat samen met de leden en vele officieel genodigden op zaterdag 15 september 2012 met een feestelijke bijeenkomst in de Oranjerie aan de Twickelerlaan. Lees verder!