110 vrienden fietsten langs 3 boerenerven op Twickel

Fietsen over het Bokdammerveld ‘Door de bossen door de heide, door het zomerdronken land’ Bovenstaande beginregel van een wandellied is treffend voor de fietstocht van de Vrienden van Twickel op zaterdag 24 augustus 2013. Op de route werden de boerderijen Klein Hobbelink, Bokdam en Mollinkwoner bezocht die in de machtsfeer liggen van het landgoed Twickel. De ontvangst door de bewoners was hartelijk en de 110 deelnemers, verdeeld in vijf groepen, kregen een goede indruk van het boerenleven in de 21 eeuw. Lees verder!

Wij zijn tegen goederenvervoer over de Twentekanaallijn

Het bestuur van de VVT heeft op 3 juli 2013 zijn zienswijze ingediend betreffende de Milieu Effect Rapportage met betrekking tot de varianten voor de intensivering van het goederenvervoer door Twente over de bestaande spoorlijnen. Wellicht heeft u over dit onderwerp al diverse reacties gelezen in TC Tubantia, het Hofblad of in de mailings van de Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente (AGH);   www.twentekanaallijn.nl De VVT sluit zich hierbij aan, samengevat: Wij zijn tegen alle varianten genoemd in de MER. De mooie  spoorlijn (Twentekanaalvariant), die nu langs Lochem, door Goor en Delden loopt,  voert door prachtige natuurgebieden zoals Twickel, alsmede door diverse woonkernen. Hij is alleen geschikt voor niet intensief personenvervoer. Elke andere intensievere exploitatie, ook grootschalig personenvervoer, zal een onaanvaardbare belasting betekenen voor de aanwonenden langs het spoor, hun woonhuizen en fauna en flora. Lees verder!

Najaarsprogramma 2013

Noteer vast in uw agenda: Zaterdag 24 augustus Wij gaan fietsend over het landgoed Twickel. Het wordt een mooie tocht langs de boerenerven. een drietalpachters zullen ons laten zien welke  uitdagingen er zijn en hoe afwisselend en verschillend de... Lees verder!

Natuurwerkochtend op Wolverlei was op zaterdag 23 maart 2013

Ongeveer 10 vrienden hebben de felle koude Oostenwind getrotseerd en togen in de vroege zaterdagochtend naar de Wolverlei Geitenhouderij aan de Twickelerlaan, te ambt Delden. Wolverlei is een ecologisch werkend, zelfkazend geitenbedrijf op Twickel. Op de weilanden rond de boerderij graast in de zomer de kudde van ca honderd melkgeiten van het Zwitserse Saanen ras. Lees verder!