Extra algemene ledenvergadering op 5-11-2014

-De voorgestelde contributieverhoging van €19 naar €22 werd unaniem aangenomen.-Wegens verhuizing naar het Westen des lands is de Secretaris, mevrouw Musterd, afgetreden. Mevrouw U. Wielinga werd met algemene stemmen benoemd tot nieuw...

Nieuw boek: Groot historisch boerderij-onderzoek in Twente.

Op zoek naar uw verleden en.. omgeving? Uitgeverij Twentse Media en de Oudheidkamer Twente is voornemens een aantal boeken uit te geven naar aanleiding van een groot Historisch boerderij onderzoek in Twente. Het “Historisch boerderij-onderzoek in het Richterambt Delden” is het 1e boek van de serie. Dit eerste boek is bijna voltooid en gaat over het vroegere Richterambt Delden. Dit omvat naast Ambt Delden en Stad Delden welke momenteel deel uitmaken van de Hof van Twente, ook de buurtschappen Azelo, Bentelo, Deldenerbroek, Deldener Es, Hengevelde, Wiene, Zeldam en Stadgericht Delden als ook delen van de Gemeente Hengelo (de buurtschappen Beckum, Oele, Woolde en het dorp Hengelo). ‘Veel mensen die in Twente stamboomonderzoek doen komen terecht op een flink aantal boerenerven waar hun voorouders hun jeugd of volwassenheid hebben doorgebracht. Naast genealogische gegevens is het ook altijd een uitdaging om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder deze voorouders hebben geleefd. Dat laatste is vaak een ingewikkelde zoektocht naar niet meer bestaande rechtssystemen en veranderde omstandigheden.’

Moestuindag op landgoed Twickel op zondag 21 september

U bent weer van harte welkom in de moestuin van kasteel Twickel, voor de gezelligste moestuindag in Nederland. De aan Twickel verbonden hoveniers, vrijwilligers, pachters, leveranciers en allerlei groene verenigingen verzorgen dit gemoedelijke,...

Op de Fiets langs de molens van Twickel op 23 aug 2014

Net als in 2013 was er weer een korte fietstocht maar nu langs drie Twickeler molens met rondleiding. In twee groepen van 2 x 25 enthousiaste vrienden bezochten we  de Noordmolen in Ambt Delden, de Oelermolen in Oele en de houtzaagmolen bij...

Sprookjeshuwelijk op Twickel

Delden – Op 7 juni 2014 werd het huwelijk voltrokken tussen Roderik Frederik graf zu Castell-Rüdenhausen en Elizabeth Alexandra Lotgering. Namens alle leden van de Vrienden van Twickel feliciteren wij Elizabeth en Roderik met dit heugelijke feit en...

‘Verbindingsbrug’ geopend

-Delden- Op vrijdag 6 juni is de nieuwe voetgangersbrug over de rondweg officieel geopend door de Commissaris van de Koning, Mevrouw Bijleveld onder begeleiding van de heer A. Schimmelpenninck (rentmeester  van de Stichting Twickel) en de heer M. van den...

Twickelblad in een nieuw jasje

Ons magazine, uitgegeven door de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel, heeft een kleine restyling ondergaan. “Het is niet zo dat het blad gedateerd was maar eens in de zoveel jaren is het goed om te kijken of de vormgeving nog...

Een bezoekje met de klas aan erve Bokdam

Tien kinderen met een taalachterstand mochten op een ochtend in april met hun juf een bezoekje brengen aan de Twickelboerderij van André en Karin Luttikhedde om hun taalvaardigheid te verbeteren in een bijzondere praktijksituatie. Nieuwe woorden leer je...