Jaarprogramma 2021

Door de coronamaatregelen kan er weinig georganiseerd worden. We gaan ervan uit dat de natuurwerkochtend en de najaarslezing in november kunnen doorgaan.
We zijn plannen aan het maken voor enkele kleine excursies in Twente in de tweede helft van 2021.
De algemene ledenvergadering is gepland op de avond van 2 juni 2021. Tijd en plaats volgen nog. Na de pauze van de algemene ledenvergadering zal ook de gebruikelijke presentatie over recente en toekomstige ontwikkelingen op Twickel worden gegeven door de voorzitter en de rentmeester van de Stichting Twickel, resp. de heer Diederik van Wassenaer en de heer Egbert Jaap Mooiweer. Wij hopen dat we dan weer met een -desnoods- beperkte groep bij elkaar kunnen komen. Daarnaast zijn wij bezig de mogelijkheden te onderzoeken om de vergadering ook digitaal te kunnen volgen.

We houden u op de hoogte via de website, de nieuwsbrieven en Facebook.